lördag 19 september 2015

Björn Island - a calm bird ringing day

Björn, Björns skärgård, Hållnäs, Uppland, Sweden
19 September 2015 06:00 - 13:00
Photo: Djerfs ©
Dunlin (Calidris alpina) - kärrsnäppa

Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) - gransångare

Willow Warbler and Common Chiffchaff (Phylloscopus trochilus/collybita) löv- och gransångare

Common Chiffchaff and Willow Warbler (Phylloscopus collybita/trochilus) gran- och lövsångare

European Robin (Erithacus rubecula) - rödhake

Sanderling and Common Ringed Plover (Calidris alba/Charadrius hiaticula) - sandlöpare och större strandpipare

Sanderling (Calidris alba) - sandlöpare

Sanderling (Calidris alba) - sandlöpare

Great Tit (Parus major) - talgoxe

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar