söndag 8 maj 2016

Örskär - birding and ringing

Örskär, Östhammar
4-8 May 2016
Photo: Djerfs ©
White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) - Vitryggig hackspett

Petter Haldén happy finder of the rare Woodpecker!

Ring Ouzel (Turdus torquatus) lower right - Ringtrast

Short-eared Owl (Asio flammeus) - jorduggla


Roe deer (Capreolus capreolus) - rådjur

Merlin (Falco columbarius) - stenfalk

Red Crossbill (Loxia curvirostra) - mindre korsnäbb

Common Firecrest (Regulus ignicapilla) - brandkronad kungsfågel

Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus) - sparvhök

Eurasian Wryneck (Jynx torquilla) - göktyta

Parasitic Jaeger (Stercorarius parasiticus) - kustlabb

Ring Ouzel (Turdus torquatus) - Ringtrast

Tree Pipit (Anthus trivialis) - trädpiplärka

Black Woodpecker (Dryocopus martius) - spillkråka

Lars Irestedt and Torbjörn Fagerström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar